Prenos štartovného

Kategória:

Popis

– poplatok za prenos štartovného na ďalší rok alebo iný pretek v danom roku.
– prenos je možný iba raz
– prenos je platný až po úhrade poplatku

QR Code

QR Code