Optimista vidí príležitosť v každej prekážke. Pesimista vidí prekážku v každej príležitosti

Both comments and trackbacks are currently closed.