TVRĎÁK JUNIOR

  • Registrácia na mieste 9:30
  • Štart Tvrďák Junior je o 10:00
  • Deti štartujú v dvoch kategóriách a to 8-10 rokov a 11-14 rokov.
  • Pri registrácii online zvol kategóriu Junior
  • Pre deti 8 – 14 rokov je trať do 1 km, 6 prekážok.
  • Je potrebné priniesť podpísaný súhlas rodiča. Viď podmienky
  • V štartovnom je medaila a diplom
  • Treba si priniesť suché veci na prezlečenie
  • Registruj sa online a ušetri
  • Platba na mieste je možná len v hotovosti
Tvrďák | Tvrdak Junior