TVRDÁ LIGA SLOVENSKO

2020: KE 5+ | BA 5+ I BB 10+

 

VÝSLEDNÉ PORADIE JE URČENÉ PODĽA SÚČTU DOSIAHNUTÝCH ČASOV V JEDNOTLIVÝCH PRETEKOCH

PRE SÚŤAŽ TÍMOV SA POČÍTA DOSIAHNUTÝ ČAS PRVÝCH TROCH ČLENOV V CIELI

TL ZVYČAJNE ŠTARTUJE V 1.VLNE TSUNAMI

PRVÉ TRI MIESTA V KATEGÓRII ŽENY, MUŽI, TÍMY DOSTANÚ SPONZORSKÉ CENY A VSTUP NA ĎALŠÍ ROK

PRAVIDLÁ

ÚČASTNÍK TL DOSTANE PO POSLEDNOM PRETEKU MEDAILU TVRĎÁK SLOVENSKO A MULTIFUNKČNÚ ŠATKU

 

 

KÚPIŤ TVRDÁ LIGA PASS 2020