[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tvrďák

 • Tvrďák je beh v prírode, kde prekonávaš prírodné aj umelé prekážky. Bežís, plazíš sa, skáčeš, … blato, pot, adrenalín ale aj zábava, noví známi.
 • Trasu preteku sa dozvieš až na mieste, neistota je tiež prekážka. Slnko, zima, dážď – ide sa za každého počasia.
 • Tvrďák je určený všetkým. Či si atlét, fitness guru, sólo kapor, tím alebo rodina s deťmi, každý môže dať Tvrďák.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tvrdá liga

 • Pretekári, ktorí sa v danom roku zúčastnia všetkých Tvrďák pretekov súťažia v tzv. Tvrdej lige o titul Tvrďák Slovakia.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Tímová súťaž

 • Minimálny počet členov tímu je tri. Všetci pretekári tímového behu bežia celú trať.
 • Tímy môžu byť zmiešané
 • Výsledná klasifikácia tímov je určená na základe súčtu časov prvých troch členov tímu.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Malý Tvrďák

 • Tvrďák si môžu vyskúšať aj deti od 8 do 14 rokov. Malý Tvrďák je beh na 500 m a 6 prekážok.
 • Pretek je deťom dostupný zdarma. Rodičia môžu bežať spolu s deťmi.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Štart

 • V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových štartov – vĺn v 30 minútových intervaloch.
 • Štartovné číslo (a čip) je neprenosný. Porušenie tohto pravidla vedie k diskvalifikácii.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Pravidlá počas preteku

 • Ak si pretekár trať skráti nebude zaradený do výsledkovej listiny.
 • Každý účastník závodu sa musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov.
 • Každá prekážka má svojho strážcu / traťového rozhodcu, ktorý dohliada nad korektnosťou preteku. Ak pretekár prekážku nezdolá alebo vynechá musí urobiť trestný cvik. Pri nedodržaní počtu trestných cvikov sa prekážka považuje za nezdolanú, rozhodca informáciu zaznačí a pretekár sa neumiestni vo výsledkovej listine.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Po preteku

 • Nápoj bude k dispozícii ihneď pri dobehu.
 • V areáli preteku bude možné zakúpiť občerstvenie.
 • Každý pretekár je povinný vrátiť čip, ihneď po skončení preteku v priestoroch cieľa.
 • V cieli bude možnosť umytia sa.
 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od výstrelu. Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webovej a FB stránke.
 • Zdravotná pomoc bude dostupná na Štarte/Cieli pretekov.
 • Účastníci si svoje osobné veci môžu nechať v aute na parkovisku, alebo v priestoroch na to určených. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]