S DOBROU KRAJINOU SPOLUPRACUJEME 7 ROKOV. POMOHLI SME VYZBIERAŤ VIAC AKO 8000 €.

ĎAKUJEME ZA MOŽNOSŤ BYŤ SÚČASŤOU.

 

DOBRÝ TVRĎÁK

V spolupráci s darcovským portálom DobraKrajina.sk sa snažíme pomáhať ľuďom v boji s ich prekážkami. Tento rok sme sa rozhodli podporiť deti zo sociálne slabších rodín a ľudí s duševnými poruchami. Zároveň dávame príležitosť pre tých, ktorí chcú zlepšiť vzdelávanie na Slovensku aj vo svete.

Ak sa chcete ku našej pomoci pridať aj vy, poďte bežať za jednu z týchto neziskoviek.

Bežci, ktorí sa rozhodnú bežať za jednu z týchto organizácií, uhrádzajú štartovné cez portál DobraKrajina.sk. Podrobné info vám poskytne uvedená kontaktná osoba za neziskovku.

Viac o pravidlách Dobrého Tvrďáka tu.

DK colored

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Napriek snahe o dostupné služby a bezpečné plochy na hranie, stále kopu vecí chýba. Čo tu nechýba, sú deti.

Terénni sociálni pracovníci Ulity sú deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď treba s niečím poradiť, pomôcť alebo len vypočuť. Deti si môžu požičiavať športové potreby a hry. Počas leta sa časť pedagogického tímu venuje špeciálne najmenším deťom s aktivitou „klub na ihrisku“. Prispejte k tomu, aby bola Ulita deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď ju potrebujú.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na pracovníka/čku, ktorý sa bude počas leta venovať deťom na sídlisku.

Záujemcovia hláste sa u Moniky Juríkovej: monika.jurikova@ulita.sk

DSS Most

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva – nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas.

To, že sú iní, ešte neznamená, že nedokážu byť samostatní. Pomáhame ľuďom s duševnými poruchami na ich ceste k samostatnosti. A vaša podpora im dodá odvahu vyjsť zo svojej samoty a zapojiť sa do každodenného života. Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. sa zasadzuje za to, aby spoločnosť zaobchádzala s duševnými poruchami práve tak otvorene, ako to robí s telesnými ochoreniami.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na aktivity pre ľudí s duševnými poruchami, aby neboli len pasívnymi prijímateľmi rehabilitácií.

Záujemci hláste sa u Zuzany Zatloukalovej: info@dss-most.sk

OZ Barlička

Všetky deti by mali mať možnosť sa hrať a objavovať. Na prešovskom Sídlisku III však chýba bezbariérové ihrisko prispôsobené tak, aby na ňom mohli jačať, jašiť sa a smiať všetky deti bez ohľadu na svoje špeciálne potreby.

Na sídliskách by nemali chýbať miesta stretnutí, oddychu a búrania sídliskovej anonymity. Komunitnú záhradu chceme rozšíriť o bezbariérové detské ihrisko, ktoré bude prispôsobené všetkým deťom. Namiesto schodov tam budú rampy, prvky doplnené držadlami a všetko vystlané mäkkým povrchom. Máme už vybudované chodníky pre vozíčky, stále však chýbajú bezpečné hracie prvky.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na nákup bezpečných hracích prvkov na nové bezbariérové ihrisko.

Záujemcovia hláste sa u Lukáša Kvokačku: lukas.kvokacka@barlicka.sk

Za deti Afriky SK

Mali ste radi školu? Predstavte si, že deti v Afrike sa do školy tešia. Skromné podmienky na vyučovanie, no v srdci veľká túžba sa vzdelávať.

Študentov, ktorých podporujeme v štúdiu na strednej škole Yedidia v Tanzánii, pochádzajú z ťažkých životných podmienok. Chudoba, alkoholizmus v rodine, nezamestnanosť rodičov sú bežnou životnou skúsenosťou. Svoje životy však chcú zmeniť a nájsť cestu z chudoby. Pomôžte nám vybudovať školské chemické laboratórium, ktoré bude slúžiť 80 študentom pri výučbe prírodovedných predmetov.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na výstavbu chemického laboratória na strednej škole Yedidia v Tanzánii.

Záujemcovia sa môžu hlásiť u Dany Markovej: danamarkova@gmail.com

Aj TY v IT

Na Slovensku máme veľa šikovných dievčat. Veľa z nich však IT odvetvie pozná len okrajovo. Majú dobrú „hlavu“, nemajú však odvahu vrhnúť sa do oblasti, v ktorej panuje veľa predsudkov. Spolu im môžeme ukázať, že dievčatá do IT sveta patria.

Projekt Aj Ty v IT vznikol s cieľom motivovať dievčatá k štúdiu IT a tieto predsudky búrať. Naša skúsenosť ukazuje, že vďaka systematickej práci na stredných školách sa zdvojnásobil počet študentiek na technických vysokých školách. Viac financií pre nás znamená, že môžeme vyraziť na viaceré školy, pripraviť viac workshopov a stretnúť sa aj s dievčatami, ktorým o možnosti venovať sa IT nikto iný nepovie.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na celoročné aktivity, IT workshopy, diskusie a stretnutia so stredoškoláčkami, ale aj na podujatia ako je napríklad Girls Day, počas ktorého dievčatá organizujeme priamo v IT firmách.

Záujemcovia hláste sa u Barbory Dančovej: dancova@ajtyvit.sk

Nadácia Pontis

Aj na Slovensku môžu byť deti, ktoré chodia do školy s radosťou. V Nadácii Pontis veríme, že už teraz v našej krajine existuje niekoľko výborných iniciatív a vzdelávacích prístupov a my im chceme pomôcť ďalej rásť.

Vytvorili sme ocenenie Generácia 3.0, ktoré udeľujeme každý rok inovatívnym a progresívnym prístupom vo vzdelávaní. Ocenením to však nekončí. Víťazné projekty spájame s ďalšími odborníkmi, aby sa mohli zlepšovať a zároveň ich cez www.generacia30.sk sprístupňujeme všetkým pedagógom, ktorí by chceli skúsiť ocenenú metódu či projekt v rámci vlastného vyučovania. Veríme, že takto sa ku kvalitnému vzdelávaniu na Slovensku dostane čo najširšia skupina žiakov, nezávisle od regiónu či finančných možností.

Ak sa rozhodnete bežať za nás, vaše štartovné použijeme na rozvoj Generácie 3.0 a podporu kvalitného vzdelávania na Slovensku.

Záujemcovia hláste sa u Moniky Smolovej: monika.smolova@nadaciapontis.sk