Cez prekážky – ako na to

Cez vnútorné prekážky 

 • Každého v živote stretnú prekážky, či už partnerské, rodinné, pracovné alebo hocijaké iné. Neviemie ich obísť, preskočiť, podliezť ani inak zdolať a tak bolia a vlastne nám tím hovoria že niečo nie je v poriadku. A hoci máme zo školy kopu vedomostí a na všetko okolo nás existuje detailný návod, návod na to ako sa vysporiadať s problémami a prekážkami, ktoré nás v živote stretnú nemáme. 

Ako funguje naša myseľ

 • Zmyslami a upriamením pozornosti neustále prijímame informácie a podnety z okolia. Naša myseľ podnety spracuje a následne aktivuje príslušné podvedomé vzorce správania, ktoré sa manifestujú prostredníctvom nášho konania a pocitov. Je to základ nášho automatického “mechanizmu prežitiá”, ktorý musí byť efektívny a rýchly, aby sme mali dobré šance na prežitie. 

Subjektívna verzia reality a svojho ja 

 • Vzorce preberáme alebo si ich vytvárame a prezentujú našu verziu reality. Myseľ ich vždy považuje za pravdivé a spolu s našimi hodnotami, názormi a postojmi vytvárajú naše egoické ja. Myseľ má tendenciu skresľovať realitu tak aby sa priblížila tomu s čím sme sa stotožnili a tím posilňuje naše ego a našu verziu skutočnosti.

Problém je v nás

 • Ak nie sme vedome prítomný tak fungujeme na ego-autopilot a dávame tak priestor aktivácii negatívnych imaginárnych scenárov, emócií a strachu, ktoré v nás živia drámu a vnútorný nepokoj a stávajú sa našou hlavnou prekážkou. 

Lepšia verzia seba samého

 • Ak chceš zvíťaziť nad svojimi prekážkami a vytvoriť tak lepšiu verziu samého seba je potrebné naučiť sa získať kontrolu nad svojím vnútorným stavom. Snaž sa o postupny rast nie o dokonalosť. Tisíc kilometrová púť začína prvým krokom.
 1. Stíšiť svoju myseľ cez bdelú prítomnosť a meditáciu
 2. Trénovať pozornosť – čo začnem to dokončím
 3. Akceptovať situácie také aké sú – amor fati
 4. Zmeniť svoje negatívne vzorce na pozitívne
 5. Zmeniť hodnoty a spôsob hodnotenia situácií
 6. Byť pro-aktívny nie reaktívny
 7. Splň aspoň 2 ciele denne

Prekážky sú cesta

 • Ak sa nám podarí ovládnuť svoje telo a myseľ dokážeme zvýšiť svoju kapacitu a to nám pomôže ľahšie zdolať prekážky, ktoré stretávame na ceste životom a žiť spokojnejší a plnohodnotnejší život.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.