DOBRÝ TVRĎÁK

V spolupráci s Dobrou Krajinou sa snažíme pomáhať  ľuďom v boji s ich prekážkami. Našu podporu získali tieto charitatívne projekty.

DK colored

 
Počet projektov
 
Vyzbieraná suma

 Len tak tak

Aké ťažké môže byť prekonať 12 schodov?

Každý z nás má limity. Niektoré vidíme, iné sú ukryté v nás. V integrovanom pohybovom divadle LEN TAK TAK spoločne tancujú a tvoria ľudia s fyzickým postihnutím i bez neho. Našou láskou je tanec a chceme, aby bol prístupný pre všetkých. Naše divadlo a tanečná sála sú však o 12 schodov vyššie ako sa človek na invalidnom vozíku vie dostať. Kúpou schodolezu môžeme túto prekážku bezpečne a bezstarostne preklenúť. Pomôžte nám, aby sme mohli bez limitov tvoriť tanečno–pohybové predstavenia, tančiarne pre hanblivých, organizovať pohybové stretnutia pre deti s postihnutím i bez neho a ďalšie aktivity, ktoré nám pomáhajú vrátiť sa späť k ľuďom.

Zaregistruj sa pod tímom LEN TAK TAK

DOGAZYL

Aké ťažke je pre opusteného psa prežiť vonku?

Opustených a túlavých psov je na Slovensku stále viac a viac. DOGAZYL dáva týmto psíkom šancu na nový domov. Bývalé poľnohospodárske družstvo neďaleko Veľkého Medera sme zmenili na útulok. Poď bežať za nás a pomôžeš nám zachraňovať desiatky nechcených psov ročne.

Zaregistruj sa pod tímom DOGAZYL

Človek v tísni

Aké ťažké je vymaniť sa z chudoby?

Člověk v tísni pomáha aktívnym rómskym rodinám v Kojaticiach postaviť si nízko-nákladové domčeky. Rodiny si na nové bývanie dlhodobo sporia a pri stavebných prácach získavajú nové zručnosti, ktoré im môžu pomôcť zamestnať sa. Avšak okrem generačnej chudoby často bojujú aj s predsudkami. Každým darom vyjadríš podporu ľuďom, ktorí chcú v živote dostať šancu. Ďakujeme!

Zaregistruj sa pod tímom ČLOVEK V TÍSNI

Ulita

Aké to je vyrastať na okrajovom sídlisku?

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. O aktívne využívanie voľného času detí a mládeže sa tu stará Ulita. Na sídlisku doteraz chýbali plochy, kde by sa dalo bezpečne hrať a športovať. Preto sa snažia pracovníci a pracovníčky komunitného centra túto situáciu spoločne s obyvateľmi meniť. Terénni sociálni pracovníci Ulity sú deťom a mladým ľuďom k dispozícii keď treba s niečím poradiť, hľadať kontakt či informáciu alebo len vypočuť. Deti si môžu požičiavať športové potreby a hry. Počas leta sa časť pedagogického tímu venuje špeciálne najmenším deťom s aktivitou “klub na ihrisku”. Prispejte k tomu, aby bola Ulita deťom a mladým ľuďom k dispozícii, keď ju potrebujú.

Zaregistruj sa pod tímom ULITA

Autistické centrum Andreas

Aké ťažké je mať autistické dieťa?

Predstavte si, že chcete ísť na víkend lyžovať (čo ste nerobili už roky), ale nemôžete z rôznych príčin zobrať svoje autistické dieťa so sebou. Okrem toho, že zaplatíte za lyžovačku, musíte svoje dieťa zveriť niekomu, kto sa oňho vie odborne a dobre postarať a kde nebude strádať. A navyše už nechcete znovu požiadať o službu svojich rodičov na dôchodku. Čo vám ostáva? Máte tri možnosti: po prvé – neísť lyžovať, po druhé – hľadať zariadenie a ak ho nájdete, tak zaplatiť za službu nemalú sumu, alebo po tretie – navštíviť DOBRÚ KRAJINU, ktorá plní želania.

Zaregistruj sa pod tímom ANDREAS

Bol raz jeden človek

Aké ťažké je postaviť sa na vlastné nohy?

Naši kamaráti s mentálnym postihnutím radi varia, pečú a obsluhujú hostí. Aj napriek svojmu hendikepu sú dôkazom toho, že sa dokážu postaviť na vlastné nohy. Naším snom je otvoriť pre nich chránenú dielňu, v ktorej by sa venovali výrobe kvalitných a netradičných biokoláčov. Každý koláč bude mať svoj príbeh a vlastnú receptúru. Dozviete sa, ako vznikol, kto a prečo ho upiekol. Navyše, budeme ich piecť na základe originálnych receptúr a zo surovín od lokálnych dodávateľov. Naše koláče už teraz ponúkame na rôznych podujatiach, ktoré sa tešia veľkej obľube. Sľubujeme, že každého darcu neminie milé prekvapenie.

Zaregistruj sa pod tímom BOL RAZ JEDEN ČLOVEK

 Maják n.o.

Aké ťažké je žiť v tichu

 …lebo v našom svete existuje svet, ktorý je tichý a tmavý pre viacerých ľudí.
Sme Maják, jediné zariadenie na Slovensku, ktoré sa venuje hluchoslepým. Aj napriek tomu, že naši mladí majú súčasne postihnutý sluch a zrak, potrebujú k svojmu životu svetlo. Svojím darom nám pomôžete pokračovať v kreatívnej tvorbe nádherných obrazov, ktoré prinášajú pocity šťastia, sebarealizácie a zároveň slúžia ako spôsob komunikácie s okolím.

Zaregistruj sa pod tímom Maják n.o.

Úsmev ako dar

Aké ťažké je udržať rodinu spolu?

Centrum pre obnovu rodiny je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok a komplexne rieši sociálnu situáciu rodiny so zameraním na všetkých jej členov. Dobudovanie centra v Prešove je veľmi potrebným projektom pre deti, ktorým by inak hrozilo odlúčenie od rodičov

Zaregistruj sa pod tímom Úsmev ako dar

Nezábudka

Aké ťažké je vzdelávať zdravotne postihnuté dieťa?

Do nášho Domu Nezábudka prichádza 43 detí a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Sme jediným zariadením tohto typu v okrese Senec. Poskytujeme vzdelávanie a výchovu formou individuálnej terapie so špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom, vychovávateľkou, logopedickú terapiu. Deti absolvujú veľmi potrebnú rehabilitáciu pomocou špecializovaných prístrojov a pomôcok a masáže, ktoré vykonáva zdravotno-rehabilitačná sestra pod dohľadom rehabilitačného lekára. Arteterapiou budeme rozvíjať ich kreativitu, muzikoterapiou poskytneme zážitok z hudby. Prispejeme k ich začleneniu do kolektívu a zlepšíme, alebo upevníme ich zdravotný stav. Budovaním podkrovia zväčšujeme priestory, a tým zvyšujeme kvalitu našich komplexných služieb.

Zaregistruj sa pod tímom Nezábudka

Mládež ulice

Aké ťažké je pomôcť deťom vysporiadať sa s náročnými životnými situáciami?

Arteterapia je prostriedok na sebapoznávanie, sebarozvoj, dosiahnutie vnútornej harmónie a relax prostredníctvom výtvarného prejavu. Pracujeme s deťmi a mladými vo vylúčených komunitách, na uliciach a sídliskách – teda tam, kde trávia väčšinu svojho voľného času. Tvorivosť, výtvarný prejav nám pomáha sa zbližovať, komunikovať o ťažkých životných situáciách aj inak ako slovami. Vďaka tvojej podpore môžeme našu skúsenosť ponúknuť aj ďalej – pre iné organizácie, ktoré inak nemajú prostriedky pre svojich klientov zabezpečiť takýto typ služby. Budeme môcť pomáhať žiakom na základných školách lepšie zvládať vzťahy medzi sebou a predchádzať šikane. So seniormi precvičovať pamäť či motoriku pomocou hliny. Alebo deťom z detských domovov dáme priestor vyjadriť, čo ich trápi či po čom túžia cez farby.

Zaregistruj sa pod tímom Mládež ulice

Centrum MEMORY n.o.

Aké ťažké je pre ľudí s Alzheimerovou chorobou žiť plnohodnotný život?

Vyzerajú ako bežní seniori, ale nie sú obyčajní. Sú to ľudia, ktorých život poznačila Alzheimerova choroba a oni sa s ňou naučili žiť. Postihuje najdôležitejší ľudský orgán – mozog. Postupne ich oberá o schopnosť pamätať si, orientovať sa, schopnosť robiť rozhodnutia. Projektom pomôžeme ľuďom s Alzheimerovou chorobou žiť plnohodnotný život bez ohľadu na ich diagnózu. Vytvoríme spoločný úprimný a otvorený aktivizačný priestor, tzv. Alzheimerspace, kde môžu žiť, tvoriť, zdieľať, pracovať i oddychovať, smiať sa i smútiť, ale predovšetkým spomaľovať priebeh choroby a zmieňovať jej príznaky. Nastavíme im mix terapií, ktoré sú v práci s ľuďmi s demenciou považované za najúčinnejšie.

Zaregistruj sa pod tímom Centrum MEMORY n.o.

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

Aké ťažké je postaviť sa zodpovedne „na nohy“ po výkone trestu?

Ľudia prepustení z výkonu trestu čelia obrovským výzvam. Nový štart prináša týmto ľuďom výzvu zodpovedného života. Život sa ich pýta, „čo spravíš aby si neprišiel o domov, našiel si prácu, znovu naštartoval vzťahy v rodine, veril si, fungoval a chcel žiť slobodným a zodpovedným životom?“ Je to výzva ktorá pre niekoho znie jednoducho, ale pre nich sú obrovským sústom, s ktorým pomáha naša Asociácia. Pomáhame tým, ktorí sú najviac ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, aby sa znova postavili na nohy. Pomôžte nám vracať ľudí späť do života, váš 10€ dar môže pre niekoho znamenať celý svet.

Zaregistruj sa pod tímom Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

DSS Integra

Aké ťažké je pre ležiacich ľudí zachovať si pohyblivé ruky a nohy?

Prístrojová terapia prostredníctvom aktívne pasívnych pohybových prístrojov predstavuje jeden z možných terapeutických cieľov na zmiernenie ťažkého zdravotného postihnutia. Prístroj umožňuje aj u ležiacich klientov prirodzeným spôsobom zachovať hybnosť dolných a horných končatín bez negatívnych vedľajších účinkov. Elektromotor citlivo pasívne rozhýbe končatiny, pričom klient má možnosť sa aktívne zapojiť aj s minimálnymi zbytkami svalových síl. Svalovú aktivitu je možné sledovať na obrazovke – samostatne pre pravú a ľavú, hornú a dolnú končatinu. Odpor, otáčky a smer otáčania je možné prispôsobiť individuálnym potrebám. Antispasmová funkcia reaguje citlivo a bezprostredne na vznikajúce kŕče

Zaregistruj sa pod tímom DSS Integra

Claudianum n.o.

Aké ťažké je osamostatniť sa pre človeka s mentálnym postihnutím?

Claudianum je komunitné rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Dvanásť mladých ľudí k nám prichádza denne z Modry a okolia zo svojich rodín, aby prácou a inými aktivitami rozvíjali svoje schopnosti a rástli aj ako osobnosti. Vašu podporu oceníme pri ďalšom kroku vedúcemu k zvýšeniu samostatnosti ľudí s postihnutím, a to pri budovaní zariadenia podporovaného bývania.

Zaregistruj sa pod tímom Claudianum n.o.

Tvrďák | Charity